Volg ons op

facebook twitter

 

Portretten van
Katrijn Camstra en Jarich Dekema

Dit zijn de portretten die verwant zijn aan zeer vroege bewoners van Dekema State, ze hangen in de hal.

Het zijn Katrijn Camstra (achterkleinkind van de eerste(?) bewoner Rienck Camstra, overleden in 1522) en haar man Jarich van Dekema. Dit echtpaar betrekt het voorname familiehuis van de Dekema's aan de Breedeplaats in Franeker.

Ook het zusje van Katrijn, Reynsk Camstra , trouwde met een Dekema: Hette van Dekema. Dit echtpaar betrekt Dekema State en Hette is de eerste Dekema van Dekema State, vroeger Camstra State genoemd.

Katrijn Camstra en Jarich Dekema

 

U kunt doorlinken naar de andere portretten.

Katrijn Camstra en Jarich Dekema
Jurjen Ripperda en Anna Catharina van Dekema
Hille Ripperda en Reyner van Albeda thoe Spijck
Margaretha van Unia

Maria de Gorayski de goray
Peter de Gorayski de goray
Familieportret Doys
Maria van Boelens en Willem Couttis
Elske van Boelens
Anna Lucia van Boelens en Charles de Lannoy

Suffridus van Boelens en Jeltsje van Beyma
Juliana Lucia van Doys en Elisabeth Maria Brunet de Rochebrune
Ulbo Aylva van Burmania en Anna Maria van Sminia
Jetso, Titia Helene en Catharina van Burmania
Anna Maria en Juliana Agatha van Burmania
Anna Catharina Doys
Gerardus van Wageningen en Juliana Houth
Juliana Lucia van Wageningen en Jacobus Baart de la Faille
Geertruida Anna Margaretha van Wageningen
Jan Hendrik Jetse van Wageningen en Margaretha Maria Crommelin
Jacobus Gerardus van Wageningen
Maria Hendrika van Wageningen
Jan Hendrik Jetse van Wageningen

Familieportret van Wageningen 1654
Familieportret van Wageningen 1804