Menu Sluiten

Stins! ‘Friese kastelen en hun bijzondere bewoners

Geschikt voor groep 1 t/m 8

Omringd door prachtige tuinen, boomgaarden en landerijen vol met bijzondere planten en dieren staat een groot stenen gebouw, een stins. Met dit programma over het leven in en rond staten en stinzen in Friesland ontdekken kinderen hoe het is om in zo’n Fries kasteel te wonen en te leven.

Stins! kan dienen als een lesstof vervangend programma voor de kerndoelen 40 ‘Verscheidenheid en Eenheid’ en 41 ‘Bouw en Voorplanting van Planten’. Het programma is geschikt voor de onder-, midden- en bovenbouw van het basisonderwijs. Voor elke bouw is er een digitaal lespakket ontwikkeld bestaande uit werkboekjes, docentenhandleiding en beeldmateriaal. Stins! is een project van Stichting Staten & Stinzen, Landschapsbeheer Friesland, Museumfederatie Fryslân, Steunpunt Monumentenzorg Fryslân en Keunstwurk.

Aantal leerlingen

Begeleiding

Duur
Kosten

Kerndoelen

maximaal 35

1 begeleider per 5 kinderen

voorbereiding op school 10 lessen à 15-45 minuten bezoek aan Dekema State 60 à 90 minuten. Verwerking op school 2 lessen à 15-30 minuten.

€1,- per kind/begeleider

40, 41, 52, 53 en 56

Klik hier om het digitale lespakket te downloaden.