Menu Sluiten

Groei en bloei week 8

De krokusjes tomassinianus staan fier met hun kopjes omhoog tussen de sneeuwklokjes. Gelukkig worden ze niet meer plat gestampt door de eenden en zwanen (en fotografen) want we hebben er kleine gazen hekjes omheen geplaatst.

Deze kleine krokus lijkt zich vooral te verspreiden onder bomen; zouden de zaadkopjes door vogels worden genuttigd en later uitgepoept? De bijen vliegen trouwens bijna alleen op de krokussen. Waarschijnlijk hebben de sneeuwklokjes een andere temperatuur nodig om nuttig te zijn voor de bijen. Wist je dat de bijen uit kunnen rusten en opwarmen voor de weg terug naar het volk in de kelkjes van de krokussen?

In het “bos” zijn overal plekjes te vinden waar de sneeuwklokjes momenteel de hoofdrol spelen, op de ene plek als enkele pinkeltjes, op de andere plek in fikse pollen, bijvoorbeeld langs het pad.

Ook in een bos vindt beheer plaats; waar zevenblad of klimop de overhand neemt en andere planten verdrongen worden zorgt tuinbaas Wim er voor dat tijdens het maaiseizoen dit afgedekt wordt met maaisel, waardoor deze op die plek niet gewenste planten verstikken en zich letterlijk dood groeien in de broeiende laag. Daarna worden er stekken van stinzenplanten op terug geplant; de Italiaanse aronskelk. Ook dit is een stevige groeier, en moet in de toekomst op zijn beurt in toom gehouden worden.

De vogels zingen bovendien het hoogste lied; de lente is een feit! Voor de bloei op andere terreinen kan je weer naar stinzenflora-monitor.nl

.