Menu Sluiten

ANBI Stichting Dekema State

Stichting Dekema State is erkend als een “Algemeen Nut Beogende Instelling” (ANBI) en als zodanig zijn giften aan onze stichting binnen de grenzen van de wet aftrekbaar bij de inkomstenbelastingaangifte.

Anbi-gegevens Stichting Dekema State

Naam Stichting Dekema State
Fiscaal nummer 806125676
Contactgegevens Dekemawei 5
9057 LC Jelsum
058-2570020
info@dekemastate.nl
www.dekemastate.nl
Bestuurssamenstelling Voorzitter: Mr. J. Volkers 
Secretaris:  Mr. P. van Dijk
penningmeester: . Dhr. J. Houtsma
Algemene leden bestuur:
Mr. M. Geertsema
Mevr. S.van Hulsen
Beleidsplan 2021 zie bijlage
ANBI gegevens 2021
ANBI gegevens 2022
zie bijlage
zie bijlage