Menu Sluiten

Lezing : De Friese adel en de stinzen, staten en buitenplaatsen

De Friese adel en de stinzen, staten en buitenplaatsen

Waarom werden er stinzen, staten en later buitenplaatsen in Friesland gebouwd? Wat voor functie
hadden ze?
Ze waren onlosmakelijk verbonden met de Friese adel. De adel had zo zijn eigen rol en functie. Wat
was er zo speciaal aan die Friese adel? Wat voor betekenis had de adel alhier? Hoe was het in de
Middeleeuwen, hoe in de 17 e en 19 eeuw en hoe nu?
Het verhaal van de adel met hun stinzen en staten wordt verteld door Bearn Bilker, voorzitter van
Stichting Staten en Stinzen en adeldeskundige.
Aansluitend is er gelegenheid om Dekema State een bezoek te brengen. Mocht u dit jaar al een
bezoek gebracht hebben maar heeft u de film over het leven van Occa Johanna Ripperda gemist, dan
is er een kans om de film tijdens deze extra openstelling te bekijken.
Plaats: Kerk Jelsum en na afloop mogelijk bezoek Dekema State, er kan geparkeerd worden op de
parkeerplaatsen rond Dekema State (volg de borden P 1 t/m 3)
Datum en tijd: donderdag 17 november 14.45 uur (inloop vanaf 14.30 uur)
Gratis toegang, vrijwillige bijdrage welkom
Deze middag wordt u aangeboden door de Vereniging Vrienden en Vriendinnen van Dekema State.