Menu Sluiten

Links

Staten en stinzen in Friesland

Stinsen in Friesland
Geschiedenis van sloten, staten, stinsen en buitenplaatsen in Friesland
Fryslansite met veel foto’s landschap, flora en geschiedenis omgeving
Fotocollectie Leeuwarderadeel op website van Tresoar 
Stichting staten & Stinzen
Het Poptaslot te Marssum
Bezoekerscentrum Uniastate en Tsjerke Bears
De Schierstins in Veenwouden
Frigids,startpagina met geschiedenislinks
Martenastate in Cornjum
Het rijkelijk met stinzenflora aangelegde landgoed en in neorenaissancestijl gebouwde Martenastate is een prachtige historische bezienswaardigheid.
Natuur en cultuurpark Vijversburg
Oranjestein
Oranjestein is een 19e eeuwse Friese buitenplaats in het bosrijke Oranjewoud.
Fogelsangh State te Veenklooster
Rondom Stins en State – Wandelen in Friesland

Kastelen, buitenplaatsen en borgen

Menkemaborg
Fraylemaborg
Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen
Borg Verhildersum
Stichting Kastelen Buitenplaatsen Landgoedgoederen
Platform voor Nederlandse kastelen, historische buitenplaatsen & landgoederen
De Erfgoedstem
Nieuws en actualiteit over erfgoed en archeologie
Kastelen, landhuizen en burchten in Nederland
Eetbare kasteeltuinen in Nederland waaronder Dekema State

Geschiedenis in de nabije omgeving

Museum Federatie Fryslân
Overzicht van musea in Friesland
Geschiedenis van Jelsum
Documentatiestichting Leeuwarderadeel
Fryslansite met veel foto’s landschap, flora en geschiedenis omgeving
Vereniging voor terpenonderzoek
https://www.frieseregimenten.nl. Op deze website staan veel vroegere bewoners van Dekema State of familie vermeld. Zoek op Dekema, Doys of Unia. En je vindt hun rang en wanneer ze gediend hebben.

Musea

Overzicht van musea in Dantumadeel, Noardeast-Fryslân en Leeuwarderadeel
Museumkwartier (zoek per doelgroep, categorie of provincie)
Museumgids Nederland
Museumzoeken.nl
Fotocollectie Leeuwarderadeel op de website van Tresoar 
Bezoek Dekema State met Passe-Partout Friese Musea

flora en tuinen in Friesland

Stinzenflora in Friesland
Stinzenflora-monitor
Vanaf eind februari kunt hier de groei en bloei van stinzenflora op diverse locaties in Friesland volgen.
Cornjum
Martena State in Cornjum
(Vlakbij Dekema State, niet te bezichtigen, wel het park met stinzenplanten. Er is een camping, theetuin en winkel met streekproducten in Tûnmanswente)
Franeker
De Martenatuin in Franeker
Raerd
Jongemastate
IJsbrechtum
Epemastate
Kollum
Philippusfenne
Stiens
De Dokterstun
www.tuinen.nl/evenementen
Rondtuinen – in Friesland en Flevoland
Open tuinen Friesland
Open tuinen (agenda) in Nederland
Noordelijke Lustwarande, groen erfgoed voor lust en nut.
De Noordelijke Lustwarande is een parelsnoer van groen erfgoed dat zich uitstrekt over twee landen, vanaf de IJsselmeerkust in Nederland tot aan de Wezer in Duitsland.

Er op uit!

Alles over uit in Friesland op Friesland.nl
Visit Leeuwarden
De bezoekerswebsite van Leeuwarden.
Dokkumer Lokaaltsje
Reis langs de ‘virtuele’ stations en ontdek hoe fantastisch u kunt recreëren in noordoost Friesland!
Theetuinen in Noordwest Friesland
Het Uytland
Een groots en open landschap van terpen en dijken aan de Waddenzee, dat nog niet door massatoerisme is ontdekt.
www.evenementenvandaag.nl
www.2blocal.nl
www.gezelligweg.nl
www.expositiewijzer.nl
Revital – Uit in Nederland
digitourist.com
www.oudezee.nl
Uitidee
Dagjeweg.nl
Dagje uit, agenda op uitzinnig.nl
Evenementenkalender.nl

Voor de kinderen

Museumschatjes
Museumschatjes brengt kinderen uit groep 3 t/m 6 in aanraking met (museaal) erfgoed in hun omgeving. Met het speciaal ontwikkelde lesmateriaal worden leerlingen aan het denken gezet door vragen als ‘Wat is een museum?’ en ‘Waarom is het belangrijk om dingen te bewaren?’. 
Stins
Stins! is een lesprogramma voor basisschoolkinderen over het leven in en rond staten en stinzen in Friesland. Deze ‘kasteeltjes’ zijn uniek cultureel erfgoed.

Fiets- en wandelroutes

Fietsroute kening-fan-e-greide langs Dekema State
Fietsen langs stinzenplanten | Visit Friesland | Friesland.nll
Het Jabikspaad
Wandelroute die Martena State en Dekema State verbindt
Fietstoch langs kastelen | Visit Friesland | Friesland.nl
Oplaadpunten electrische fiets (ook op Dekema State)

Overnachting en verblijf

Jacobshoeve: B&B en koffie/theeterras bij het startpunt van het Jabikspad
www.heerlijkehuisjes.nl/nl/vakantiehuizen-friesland
B&B Pastorie Jelsum
Camping bij Martena State
WeidumerHout in Weidum
Túnmanswente in Cornjum
De Gauwe Krakeling in Winsum

Diversen

Cadenza catering
Havankstichting Mateor
Over Havank en zijn werk
Varen met Greenjoy
Jouw trouwauto (naar Dekema State?)
Outdoor.nl
Wetterhounvereniging Nederland
Fries levend erfgoed, fan Wâldbean oant Wetterhoun
Digitale rondleiding nu te zien
Een kijkje in de uilenkast van Dekema State