ZigaForm version 5.0.5
Menu Sluiten

Portretten

Als u door Dekema State loopt, wordt u van alle kanten bekeken door (de portretten van) oude bewoners of familieleden hiervan.

Hieronder zit u een aantal van deze portretten.


Katrijn Camstra en Jarich Dekema

Dit zijn de portretten die verwant zijn aan zeer vroege bewoners van Dekema State, ze hangen in de hal.

Katrijn Camstra en Jarich Dekema

Het zijn Katrijn Camstra (achterkleinkind van de eerste(?) bewoner Rienck Camstra, overleden in 1522) en haar man Jarich van Dekema. Dit echtpaar betrekt het voorname familiehuis van de Dekema’s aan de Breedeplaats in Franeker.

Ook het zusje van Katrijn, Reynsk Camstra , trouwde met een Dekema: Hette van Dekema. Dit echtpaar betrekt Dekema State en Hette is de eerste Dekema van Dekema State, vroeger Camstra State genoemd.


Jurjen Ripperda en Anna Catharina van Dekema

Anna Catharina van Dekema (1559-1633)
Dochter van Rienck Pieters (Rienk) van Dekema (1540-1609) en Maximiliana van der Marck van Aremberg (1540-1616). Slotvrouw van 1622-1633.

in 1585 gehuwd met

George (Jurjen) Ripperda (1555-1632)
Hopman in Staatschen dienst en hofmeester aan het Friese Hof van stadhouder Ernst Casimir van Nassau. Afkomstig uit Vorden.

Jurjen Ripperde en Anna Catharina van Dekema

Vermoedelijk hebben George (Jurjen) Ripperda en zijn echtgenote Anna Catharina van Dekema opdracht gegeven voor het maken van de oude gipsen schouwversieringen voor de Zaal, die tijdens de restauratie onder de eetkamervloer (als stutten!) ontdekt werden.

Anna Catharina (kinderloos) liet Dekema State na aan haar achterneef Julius Mockema van Unia.


Hille Ripperda en Reyner van Albeda thoe Spijck

De oudste twee schilderijen (1589 en 1587) : de portretten zijn waarschijnlijk via Jurjen Ripperda, echtgenoot van Anna Catharina van Dekema, op Dekema State terecht gekomen.

Ouders van Everdina Alberda, wier nakomelingen (Doys) een eeuw later Dekema State erven. Het hondje op schoot is waarschijnlijk over een eerder gemaakt marmotje geschilderd.


Juliana Lucia van Doys

Zij trouwde in 1723 met Hendrik Marinus Brunet de Rochebrune en in 1733 met Jetso Edsard van Burmania.

Juliana Lucia van Doys (1701-1738)

Moeder van Elisabeth Maria Brunet de Rochebrune (ook afgebeeld), dochter uit haar eerste huwelijk en latere slotvrouwe van Dekema State. Zij erft Dekema State van Anna Catharina, haar tante , de 1 jaar jongere zus van Juliana Lucia.

Elisabeth trouwde met Marc Philip Houth en kreeg tijdens haar tweede huwelijk twee dochters, Anna Maria van Burmania (1733-1808) en Juliana Agatha van Burmania (1736-1798)


Anna Maria en Juliana Agatha van Burmania

De twee dochters van Jetso Edsard van Burmania en Juliana Lucia Doys.

Portretten uit 1754 door Bernard Accama

Het zijn halfzusjes van Elisabeth Maria de Brunet de Rochebrune, de dochter uit het eerste huwelijk van Juliana Lucia Doys met Hendrik Marinus baron Brunet de Rochebrune (overleden in 1732), slotvrouwe van Dekema State vanaf 1780, toen ze Dekema State erfde van haar tante Anna Catharina Van Doys (zuster van Juliana Lucia Doys).

Juliana Agatha trouwde in 1760 met Caspar Willem Carel Lemker de Quade (overleden in 1802)

(Het portret van) Anna Maria was het idool van Havank die haar ook in als personage in het boek Caviaar en Cocaine laat verschijnen onder de naam Anne Marie de Passy. Havank filosofeert ook over de afkomst van Anna Maria, hij vermoedt (wenst?) dat haar vader de Franse baron is hetgeen mogelijk is wat betreft het jaartal van overlijden van de baron en het geboortejaar van Anna Maria.


Jan Hendrik Jetse van Wageningen

Geschilderd door: O. Schreuder (1919)

Jan Hendrik Jetse van Wageningen, zoon van Gerard van Wageningen en Harmannia Maria Wichers, leefde van 1860 tot 1908. Hij erft Dekema State van zijn oudoom Jacobus Gerardus van Wageningen. Slotheer van 1870 tot 1908.
Zijn jongere broer Hendrik Ludolf van Wageningen volgt hem na zijn dood op.

Links op het schilderij is het wapen van Van Wageningen te zien.