Menu Sluiten

Ansjken, Juliana Lucia en Anna Catharina Doys ?

Over de identiteit van de drie geportretteerde meisjes bestaat onduidelijkheid. Volgens het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) moeten het, gezien de datering tussen 1675 en 1699, de zusjes Boelens zijn, maar de geschreven briefjes op de achterkant van de schilderijen vermelden de namen Doys. We beschrijven hier daarom de gegevens van beide interpretaties.

Zijn het de zusjes Boelens, de drie dochters van Suffridus van Boelens dan zijn het van links naar recht :

Anna Lucia Boelens . Anna trouwde op 25 oktober 1696 te Weidum met Charles de Lannoy.

Elske Boelens, ze is jong gestorven. Op 1 januari 1684, twee maanden voordat zij 15jaar oud zou worden is zij overleden.

Maria Boelens trad in januari 1693 in het huwelijk met Jacob Willem Couttis.
Na zijn overlijden hertrouwt zij op 25 december 1698 met Johan Lodewijk Doys.
Zij krijgen drie dochters en een zoon. Maria overlijdt in 1751 te Jelsum.

Zijn toch de drie dochters van Johan Lodewijk Doys en Maria van Boelens afgebeeld? Dan betreft het:

Anskjen Doys (1699-1765). Ze trouwt in 1717 met Arent van Haersma.

Juliana Lucia Doys (1701-1738). Ze trouwt met Henri Brunet de Rochebrune( (1697-1732) en krijgen een dochter Elisabeth Maria. Moeder en dochter staan samen op een portret. De dochter Elisabeth Maria zal later Dekema State erven van haar tante. Na het overlijden van Henri Brunet de Rochebrune trouwt Juliana Lucia trouwt met Jetse Idsard van Burmania en ze krijgt nog twee dochters: Anna Maria en Juliana Agatha en een zoon: Jan Lodewijk Doys van Burmania.

Anna Catharina Doys (1702-1780) , trouwt met Samuel de Lannoy (1697-1750) en daarna met Henricus Wiardus van Altena(1709-1771). Er is nog een later portret van haar.