Menu Sluiten

George Ripperda en Anna Catharina van Dekema

Als u door Dekema State loopt, wordt u van alle kanten bekeken door (de portretten van) oude bewoners of familieleden hiervan.

Hieronder zit u een aantal van deze portretten.

George Ripperda en Anna Catharina van Dekema
Jurjen Ripperde en Anna Catharina van Dekema
Wybrand de Geest 1625

 

Anna Catharina van Dekema (1574-1633)

Dochter van Rienck Pieters (Rienk) van Dekema (1540-1609) en Maximiliana van der Marck van Aremberg (1540-1616).
Slotvrouw van 1622-1633.

in 1616 gehuwd met

Georg (Jurjen) Ripperda (1571-1632)
Hopman in Staatschen dienst en hofmeester aan het Friese Hof van stadhouder Ernst Casimir van Nassau. Afkomstig uit Vorden.

Vermoedelijk hebben Georg (Jurjen) Ripperda en zijn echtgenote Anna Catharina van Dekema opdracht gegeven voor het maken van de oude gipsen schouwversieringen voor de Zaal, die tijdens de restauratie onder de eetkamervloer (als stutten!) ontdekt werden.

Anna Catherina Dekema en Jurjen Ripperda hadden zelf geen kinderen. Wel woonde jarenlang een nichtje Occa Ripperda vanaf haar 7e tot 15e levensjaar bij hen op Dekema State.

Anna Catharina (kinderloos) liet Dekema State na aan haar achterneef Julius Mockema van Unia.

 


Hille Ripperda en Reyner van Albeda thoe Spijck

Deze twee schilderijen (1589 en 1587)  zijn waarschijnlijk via Georg Ripperda, echtgenoot van Anna Catharina van Dekema, op Dekema State terecht gekomen.

Ouders van Everdina Alberda, wier nakomelingen (Doys) een eeuw later Dekema State erven. Het hondje op schoot is waarschijnlijk over een eerder gemaakt marmotje geschilderd.

Klik hier voor het volgende portret van Margaretha van Unia