Menu Sluiten

George Ripperda en Anna Catharina van Dekema

Anna Catharina van Dekema (1574-1633), Slotvrouw van 1622-1633.

Dochter van Rienck Pieters (Rienk) van Dekema (1540-1609) en Maximiliana van der Marck van Aremberg (1540-1616). Veel meer informatie over Rienck en zijn militaire loopbaan vindt u hier.

Uit het huwelijk van vader Rienck zijn nog twee kinderen bekend:
Zoon Pieter van Dekema (ong. 1570-1604) was net als zijn vader kapitein maar overleed al een half jaar na zijn aanstelling tijdens het beleg van Oostende.
Dochter Reynsck van Dekema (1564-1615) huwde de Vlaamse hofmeester van stadhouder Ernst Casimir, Petrus de Regemortes. Zij was hofdame van Sophie Hedwig.

De opa en oma van Anna Catharina zijn Pieter van Dekema en Catharina van Loo, Van dit echtpaar kunt u de grafzerk In de zuidelijke buitenmuur van de Oldehove aantreffen!

Anna Catharina trouwde in 1616 met Georg (Jurjen) Ripperda 

Georg (Jurjen) Ripperda (1571-1632) was hopman in Staatschen dienst en hofmeester aan het Friese Hof van stadhouder Ernst Casimir van Nassau. Afkomstig uit Vorden.

Vermoedelijk hebben Georg (Jurjen) Ripperda en zijn echtgenote Anna Catharina van Dekema opdracht gegeven voor het maken van de oude gipsen schouwversieringen voor de Zaal, die tijdens de restauratie onder de eetkamervloer (als stutten!) ontdekt werden. Waarschijnlijk heeft Georg de oudste schilderijen van Hille Ripperda en Reyner Alberda thoe Spijck naar Dekema State gebracht.

Anna Catharina (kinderloos) liet Dekema State na aan haar achterneef Julius Mockema van Unia. Zijn jongste zusje Margaretha staat op het volgende portret.