ZigaForm version 5.0.5
Menu Sluiten

George Ripperda en Anna Catharina van Dekema

Als u door Dekema State loopt, wordt u van alle kanten bekeken door (de portretten van) oude bewoners of familieleden hiervan.

Hieronder ziet u een aantal van deze portretten.

George Ripperda en Anna Catharina van Dekema
Jurjen Ripperde en Anna Catharina van Dekema
Wybrand de Geest 1625

Anna Catharina van Dekema (1574-1633)

Dochter van Rienck Pieters (Rienk) van Dekema (1540-1609) en Maximiliana van der Marck van Aremberg (1540-1616).
Slotvrouw van 1622-1633.

in 1616 gehuwd met

Georg (Jurjen) Ripperda (1571-1632)
Hopman in Staatschen dienst en hofmeester aan het Friese Hof van stadhouder Ernst Casimir van Nassau. Afkomstig uit Vorden.

Vermoedelijk hebben Georg (Jurjen) Ripperda en zijn echtgenote Anna Catharina van Dekema opdracht gegeven voor het maken van de oude gipsen schouwversieringen voor de Zaal, die tijdens de restauratie onder de eetkamervloer (als stutten!) ontdekt werden. Vermoedelijk heeft Georg de oudste schilderijen van Hille Ripperda en Reyner Alberda thoe Spijck naar Dekema State gebracht.

Anna Catharina (kinderloos) liet Dekema State na aan haar achterneef Julius Mockema van Unia. Zijn jongste zusje Margaretha staat op het volgende portret.