Menu Sluiten

Jan Hendrik Jetse van Wageningen en Margaretha Maria Crommelin

Jan Hendrik Jetse van Wageningen (1792-1868) , de oudste zoon van Juliana Lucia van Houth en Gerardus van Wageningen geflankeerd door zijn vrouw Margaretha Maria Crommelin (1805-1842). Broer van Jacobus Gerardus van Wageningen , die slotheer van Dekema State was, door erving via loting tussen de vijf kinderen.

Zelf woonde Mr.J.H.J. van Wageningen op Mammema State in Jellum samen met zijn echtgenote Margaretha Maria Crommelin.
Hij heeft een dagboek bijgehouden vanaf het jaar van zijn huwelijk (1827) tot een week voor zijn dood in 1868. Zijn vrouw stierf al in 1842, ook dat staat in zijn dagboeken beschreven net als allerlei dagelijkse zaken zoals aankopen en ontvangsten.

Zo wordt vermeld dat op 9 september 1828 de rekening van het (bovenstaande) portret van zijn echtgenote wordt voldaan aan de ouders van schilder De Boer in Leeuwarden. De prijs was f 200,-.