Menu Sluiten

Jetso Edsard van Burmania

J.E.Heinsius 1766

Jetso Edsard van Burmania is de tweede echtgenoot van Juliana Lucia Doys. door zijn huwelijk belandden een groot aantal familieportretten op Dekema State. Zoals die van zijn ouders: Ulbo Aylva van Burmania en Anna Maria van Sminia. En twee van zijn drie zussen Catharina en Titia evenals de echtgenoot van Titia, Feye van Heemstra. De laatste drie portretten zijn geschilderd door Bernhard Accama.

De derde zus, Lucia Barbara van Burmania trouwde in 1698 met de Duitse edelman Heinrich J.Thilo de Thilau. Van deze laatste hangen portretten van twee verwanten Hans Gottlieb baron van Thilau en zijn echtgenote Charlotte Elisabet von Sch:onberg op Dekema State.

Ook twee dochters van Jetso Edsard en Juliana Lucia zijn door Bernard Accama vereeuwigd. Het zijn Anna Maria van Burmania en Juliana Agatha van Burmania.