Menu Sluiten

Ulbo Aylva van Burmania en Anna Maria van Sminia

Ulbo Aylva van Burmania(1680-1762) en Anna Maria van Sminia (1680-1710) zijn de ouders van Jetso Edsard van Burmania. Het huwelijk was in 1702. Anna Maria overleed in 1710. Het echtpaar kreeg 6 kinderen. Jetso Edsard was de jongste en werd in 1910 geboren.