Menu Sluiten

Wiebe Adema symposium 11 maart 2022

VAN LEVEN OP DE EDELE STATE NAAR VISIE OP LANDSCHAP EN ERFGOED

De aanleiding voor dit dagsymposium is de boekpublicatie Dekema State Jelsum – Biografie van een landgoed in juli 2020. De auteurs Yme Kuiper en Sjoerd Cuperus schreven deze landgoedbiografie die vele facetten behandelt van het leven zoals dat zich eeuwenlang op deze ‘edele state’ in Friesland heeft afgespeeld. De studie omspant ook een rijke geschiedenis van een state die model staat voor vele andere in het vroegmoderne Friesland. In zijn recente geschiedenis laat het zowel veranderingen op het vlak van erfgoed- als landschapsbeheer zien. Tijdens deze studiedag komt in acht beknopte presentaties een scala aan thema’s voorbij dat verleden, heden en toekomst van dit monumentale erfgoed helder belicht.

Sprekers zijn Piet Bakker (Universiteit van Amsterdam), Lenneke Berkhout (sKBL), Eline van den Berg
(Keramiekmuseum Princessehof), René Dessing (stichting Erfgoed Landfort, Megchelen), Yme Kuiper (RU Groningen), Willemieke Ottens (RU Groningen), Meindert Schoor (Waddenacademie) en Sanny de Zoete (Dutch Design Damast Delft). Dagvoorzitter is Geart de Vries (oud-directeur Historisch Centrum Leeuwarden).

DATUM: Vrijdag 11 maart 2022
LOCATIE: Campus Fryslân Leeuwarden

Het symposium is alleen nog digitaal via een livestream te volgen. Hiervoor kan een digitaal aanmeldformulier worden ingevuld waarna er, na betaling van €5,- registratiekosten, een link toegezonden worden door sKBL. Het programma is te lezen op https://www.skbl.nl/wiebe-adema-symposium
Het digitale aanmeldformulier: https://www.skbl.nl/aanmeldingsformulier-wiebe-adema-symposium/

Via onderstaande link kunt u het gehele symposium nog eens rustig terug kijken.